APK KEURING

ALGEMENE PERIODIEKE KEURING

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is de Nederlandse implementatie van de in Europa wettelijk verplichte autokeuring om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen. Bij Maas Autoservice kunt u uw auto betrouwbaar en vakkundig volgens de vastgestelde normen laten keuren.

BIJ MAAS AUTOSERVICE KUNT U UW AUTO BETROUWBAAR EN VAKKUNDIG VOLGENS DE VASTGESTELDE NORMEN LATEN KEUREN

WANNEER APK?

De APK houdt in dat nieuwe auto’s die op benzine rijden vier jaar na de ingebruikname voor het eerst worden gekeurd, daarna twee keer om de twee jaar en vervolgens elk jaar. Bij nieuwe auto’s die op diesel of LPG rijden moet de eerste keuring na 3 jaar plaatsvinden en daarna jaarlijks. Auto’s ouder dan 30 jaar hoeven slechts om de 2 jaar te worden gekeurd, en auto’s van voor 1960 zijn zelfs vrijgesteld van de keuringsplicht. De afloopdatum van de keuringsperiode staat in het keuringsrapport.

HOE WERKT EEN APK?

Als uw voertuig APK-gekeurd moet worden, dan gaat u naar een door de RDW erkend APK-bedrijf zoals Maas Autoservice. U maakt bij ons een afspraak. Vervolgens keurt onze APK-keurmeester het voertuig. Na de keuring ontvangt u altijd een APK-keuringsrapport. (ook bij een afkeuring)

Het voertuig mag vanaf 2 maanden voor de einddatum ter keuring worden aangeboden. Bij goedkeuring wordt de oude datum met een jaar verlengd. Indien de auto 2 maanden voor de einddatum wordt goedgekeurd, wordt de datum met 14 maanden verlengd. De einddatum van het keuringsbewijs mag niet overschreden worden.

De APK is een momentopname en geeft geen garantie dat uw voertuig veilig blijft tot de volgende keuring. Regelmatige controle en onderhoud van uw voertuig blijft dus van groot belang.

OVERSCHRIJDING EINDDATUM

Als de einddatum word overschreden, mag het voertuig tot twee maanden na de einddatum worden geparkeerd aan de openbare weg. Tijdens deze periode mag er niet mee worden gereden, tenzij dit de kortste route naar een APK station betreft. Na deze twee maanden moet het voertuig uit het zicht op een privéterrein worden gestald en worden geschorst om niet aan de APK plicht te hoeven voldoen. Als het voertuig na twee maanden nog niet is gekeurd of geschorst volgt automatisch een boete.

NEEM CONTACT OP

Bent u geïnteresseerd in onze werkzaamheden of zou u graag nog wat meer informatie willen? Neem dan contact op met Maas Autoservice.